Monday, 21/06/2021 - 04:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Quy định chuyên môn bổ sung

. Chỉ đạo nâng cao các hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục - Tăng cường dạy học sinh “Đọc - Đọc hiểu” đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số. Tổ chức “Thi đọc” trong nhóm, trong lớp, trong trường. - Dạy học linh hoạt, sát đối tượng, áp dụng kiến thức thực tế có trong đời sống hàng ngày. - Hướng dẫn và khuyến khích giáo viên sử dụng Sơ đồ tư duy để dạy học nhằm hệ thống hóa và khắc sâu kiến thức. - Bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình để đảm bảo dạy 100% học sinh đạt chuẩn. Những kiến thức bổ sung
 
PHÒNG GD ĐT &TP LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
Số:  /TH Lào Cai, ngày 15   tháng 10   năm 2013
V/v: Hướng dẫnvà bổ sung một số quy định  chuyên môn cấp tiểu học  
 
Kính gửi: Các đồng chí giáo viên.
 
 


Căn cứ công văn số 1407/SGD&ĐT-GDTH ngày 15/10/2013 của Sở GDDT tỉnh Lào Cai và công văn số 308/PGD&ĐT- CM ngày 16/10/2013; Công văn số 288/PGD&ĐT-CM ngày 30/09/2013 của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai, trường TH Nguyễn Bá Ngọc hướng dẫn và bổ sung  một số quy định chuyên môn cấp tiểu học như sau:
1. Chỉ đạo nâng cao các hoạt động chuyên môn để  nâng cao chất lượng giáo dục
- Tăng cường dạy học sinh “Đọc - Đọc hiểu” đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số. Tổ chức “Thi đọc”  trong nhóm, trong lớp, trong trường.
 - Dạy học linh hoạt, sát đối tượng, áp dụng kiến thức thực tế có trong đời sống hàng ngày.
- Hướng dẫn và khuyến khích giáo viên sử dụng Sơ đồ tư duy để dạy học nhằm hệ thống hóa và khắc sâu kiến thức.
- Bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình để đảm bảo dạy 100% học sinh đạt chuẩn. Những kiến thức bổ sung  hoặc nâng cao phải được nghiên cứu kĩ trong tổ chuyên môn, trong trường và được Ban giám hiệu cho phép trên cơ sở 100% học sinh trong lớp đã đạt chuẩn.
- Tăng cường các kĩ năng giao tiếp cho học sinh: Giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp thông qua hoạt động của cơ thể  như nụ cười, ánh mắt.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học
- Hội giảng các cấp phải hướng vào người học và kết quả học của học sinh.
2. Kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh
Thực hiện theo thông tư 32 về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
3. Quy định vở viết và sách
Vở viết của học sinh tiểu học là vở viết 4 ly theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngoài ra nếu các nhà hảo tâm hỗ trợ vở 5 ly vẫn được sử dụng. Đặc biệt lưu ý  học sinh tiểu học không được sử dụng giấy dòng kẻ ngang cho các giờ học  thực hiện chương trình do Bộ GD&ĐT quy định. Bắt đầu từ học kỳ II (lớp 4), Gữa kỳ 1(lớp 5) vào các tiết học buổi 2 hoặc các tiết Hướng dẫn Học sinh tự học cho học sinh viết trên giấy kẻ ngang.
Sách học buổi hai: học sinh và giáo viên có đủ sách không yêu cầu giáo viên phải soạn bài, nhưng giáo viên chuẩn bị trước nội dung kiến thức bằng cách giải trực tiếp vào sách và ghi rõ hình thức thực hiện. Với những nội dung khó phải thống nhất trong tổ khối và báo cáo Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết.
4. Quản lý học sinh ngoài giờ
Thời gian ngoài giờ là 2 tiêt (sáng 1 tiết, chiều 1 tiết), giáo viên tập trung vào các nội dung sau:
- Hướng dẫn học sinh học tại lớp, tại thư viện hoặc ngoài thiên nhiên.
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các đồng chí Giáo viên triển khai, thực hiện nghiêm túc ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:  VT, CM
KT.HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
                 Phạm Thị Tuyết
 
 
 
 
 
Nguồn: nguyenbangoc.elc.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 06 : 95
Năm 2021 : 389